Ogólnopolski projekt „Jesteśmy różni, lecz równie ważni”

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie „Jesteśmy różni, lecz równie ważni” .

W związku z realizacją zadań w ramach projektu dzieci z grupy przedszkolnej Smerfy wykonały pracę pod kierunkiem p. Elżbiety Orzeł-Pociechy. Praca została wysłana do Organizatora, gdzie weźmie udział w ogólnopolskiej wystawie. Dzieci wykonały również plakat uczestnictwa w projekcie.  Zostały przeprowadzone zajęcia z filmikiem edukacyjnym, które miały na celu:

  • podniesienie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat Autyzmu oraz Zespołu Aspergera;
  • kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym;
  • uświadomienie dzieciom obecności osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu;
  • tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych osób;
  • integrację grupy przedszkolnej;
  • współpracę nauczyciela i dzieci z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń na fanpage projektu.

Prace dzieci i zdjęcia z realizacji projektu można oglądać na fanpagu projektu, na Facebooku: Ogólnopolski Projekt „Jesteśmy różni, lecz równie ważni”.: https://www.facebook.com/groups/337857210769556

Zachęcamy do ich polubienia.

E. Orzeł-Pociecha

Skip to content