Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Limanowej

Prosimy o potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do naszego przedszkola
w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w sekretariacie szkoły lub skanu przesłanego na adres e-mail szkoły: sekretariat.zsp4.@miasto.limanowa.pl

 

Oświadczenie należy złożyć  w nieprzkraczalnym terminie do dnia 19.03.2021 r.

Treść oświadczenia:

Imię i nazwisko rodzica, data.

Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka……………………………. (imię i nazwisko dziecka) do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Limanowej.

 

Podpis rodzica

 

 

Skip to content