Grupa II – czwartek, 15 kwietnia

Temat dnia: Trapolinek uczy się rachować.

1. Na początek zabawa dydaktyczna „Prawa – lewa”. Dziecko nakłada gumkę, frotkę na lewą rękę i wykonuje polecenia dorosłego, np.:
Stań lewym bokiem do okna. Weź dowolną zabawkę i połóż ją po swojej prawej stronie. Stań naprzeciwko dorosłego i podajcie sobie prawe ręce. Utrwalanie umiejętności wytyczania kierunków wychodzących od osi własnego ciała i ustalania położenia przedmiotów w przestrzeni w odniesieniu do siebie.

2. Zabawa „Trampolinek uczy się rachować”. Rodzic przygotowuje i daje dziecku liczmany (kolorowe figury geometryczne) i oznajmia: Dzisiaj nauczymy Trampolinka liczyć. Postawcie Trampolinka (sylwetka z KA, k. 31) przed sobą. Obok połóżcie pudełko i liczmany. Rodzic rozpoczyna zabawę. Głośno licząc, wkłada do pudełka kwadraty i mówi: Mam w pudełku cztery kwadraty. Dokładam jeden. Ile jest razem? Policz na palcach i powiedz Trampolinkowi, ile mam kwadratów. Rodzic wyjmuje z pudełka kwadraty i głośno przelicza je wraz z dzieckiem. Teraz podobną zagadkę matematyczną według podanej zasady może zadać dziecko. W dalszej kolejności rodzic liczy trójkąty i wkłada je kolejno do pudełka. Mówi: W pudełku mam sześć trójkątów. Włóż sześć trójkątów do swoich pudełek. Policz. Teraz wyjmuję ze swojego pudełka dwa trójkąty daję je Trampolinkowi. Ile trójkątów mam w pudełku? Policz na palcach i powiedz Trampolinkowi, ile mam trójkątów. Teraz wyjmij dwa trójkąty ze swoich pudełek. Powiedz Trampolinkowi, ile masz trójkątów. Czy masz tyle samo trójkątów co ja? Zabawę z doliczaniem i odliczaniem figur geometrycznych należy powtórzyć z dziećmi kilka razy.

3. Zabawa dla chętnych dzieci – aktywność plastyczna „Warzywa i owoce”. Lepienie warzyw i owoców z plasteliny. Utrwalicie w ten sposób nazwy i wygląd warzyw i owoców, rozwiniecie sprawność manualną.

4. Na koniec Zabawa „Rymy”. Rozwijanie sprawności językowej. Rodzic mówi wyrazy, a dziecko stara się podać wyrazy, które się z nimi rymują, np.: poduszka (gruszka, pieluszka, muszka), kotek(płotek, młotek), wrotki (maskotki, stokrotki, lotki, ulotki).
Nie muszą to być słowa, które oznaczają coś konkretnego. Mogą być wymyślone przez dziecko.

 

Skip to content