Grupa III – środa, 14 kwietnia

Temat dnia: Ekokulturalni to my.

  1. https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs&list=PLHAKYSUVjpECxBPyo9XIeM8-ja3rndgkr&index=2

Rodzice rozmawiają z dziećmi, czy wiedzą, co to znaczy ekologia. Czy po wysłuchaniu piosenki wiedzą, co to znaczy być ekokulturalnym? O jakich zachowaniach ekokuluturalnych była mowa w piosence?

Jak wy dbacie o przyrodę?

  1. „Gra w zielone”

Dzieci maszerują, podskakują bądź biegają po pokoju w zależności od rytmu podawanego przez rodzica. Podczas przerwy w akompaniamencie rodzic głośno podaje nazwę koloru, np. zielony. Dzieci muszą odszukać w sali rzecz w podanym kolorze i jej dotknąć. Zabawa powtarzana jest kilka razy. Jeżeli rodzic poda nazwę innego koloru, może być to np. kolor czarny, wówczas dzieci stają prosto w bezruchu.

  1. „Liczymy korki”

Rodzic przygotowuje 9 pudełek różnej wielkości i bardzo dużo korków od butelek (lub klocków). Dzieci układają pudełka od najmniejszego do największego. Rodzic wrzuca do pierwszego pudełka z lewej strony 1 korek, następnie prosi, aby do następnego pudełka dzieci wrzuciły o jeden korek więcej. Tak samo robi z kolejnymi pudełkami. Na koniec dzieci liczą korki w każdym pudełku i dobierają kartonik z odpowiednią liczbą. Przy ostatnim pudełku rodzic demonstruje liczbę 9. Później można pobawić się w zadania: np. Ile jest korków razem w pudełku 1 i 4? itd. ale tak, żeby suma korków nie przekroczyła 9.

„Liczymy drzewa”

Rodzic przygotowuje 9 liczmanów (patyczków/korków) dla dziecka. Dzieci operują, manipulują liczmanami i rozwiązują zadania.

– Ala posadziła 4 małe klony, przeszedł Jaś i też posadził 5 klonów. Ile drzew posadziły razem dzieci?

– W parku rosną 4 wierzby, dzieci z przedszkola posadziły jeszcze 3 wierzby. Ile wierzb rośnie w parku?

– W parku rosło 9 drzew iglastych. W czasie burzy złamało się 1 drzewo iglaste. Ile drzew iglastych rośnie teraz w parku?

  1. „Zrob tyle, ile słyszysz” – zabawa ruchowa.

Rodzic włącza dowolną muzykę, dzieci poruszają się w jej rytmie po całym pokoju. Podczas przerwy w muzyce słuchają, ile razy rodzic klaśnie, i tyle samo razy wykonują podane ćwiczenie, np. skłony, przysiady, pajacyki, podskoki itd.

  1. Praca w kartach pracy 4, str. 10 – wprowadzenie liczby 9.

 

Skip to content