grupa IV – czwartek, 15 kwietnia

Temat dnia: „Przygoda Trampolinka”

UWAGA!!!

Na platformie Teams spotykamy się o godz. 9.30. Przydatne będą: karty pracy nr 4, kredki, ołówek, literki oraz kartoniki (białe, czerwone i niebieskie) – dzieci powinny je mieć w kopertach lub woreczkach. Dobrze byłoby wcześniej posegregować literki ponieważ będziemy układać z nich wyrazy.

 

Propozycje zabaw i ćwiczeń na czwartek:

 

 1. Omówienie historyjki obrazkowej, której bohaterami są Trampolinek i Celina (historyjka zamieszczona jest w Kartach pracy nr 4na stronach 76-77). Dzieci czytają krótkie teksty zamieszczone w chmurkach.

 

 1. Wyróżnienie głoski „c” na początku słów: cytryna, Celina

Pytamy dziecko „Co słychać na początku słowa cytryna ?”, „Co słychać na początku słowa Celina?”

 

 1. Zabawy ze słowami „cytryna”, „Celina”
 • dzielenie słów „cytryna”, „Celina” na sylaby ( cy-try-na, Ce-li-na), przeliczanie sylab,
 • dzielenie słów na głoski (c-y-t-r-y-n-a, C-e-l-i-n-a), przeliczanie głosek,
 • budowanie modeli wyrazów: cytryna, Celina z kartoników – najpierw białych (dziecko układa na stole tyle białych kartoników, ile jest głosek w danym słowie), a potem czerwonych (samogłoski) i niebieskich (spółgłoski),
 • układanie wyrazów: cytryna, Celina z liter.

 

 1. Wymyślanie przez dziecko słów zawierających głoskę „c” (najpierw na początku, potem na końcu, a następnie w środku).

 

 1. Zabawa ruchowa „Głoski”

Dziecko biega po pokoju (może też maszerować lub przeskakiwać z nogi na nogę). Gdy rodzic wypowie jakieś słowo (np. mama, kwiatek, lizak) – zatrzymuje się, po czym znów biega. Jeżeli słowo wypowiedziane przez rodzica rozpoczyna się od głoski „c”, dziecko oprócz zatrzymania się dodatkowo podnosi do góry ręce.

 

 1. Poznanie kształtu litery C, c drukowanej i pisanej

Pokaz litery w kartach pracy; rysowanie litery palcem na stole, w powietrzu, na plecach mamy, taty; układanie litry ze sznurka, wstążki, z nasion, koralików, guzików; chodzenie po wstążce ułożonej w kształcie litery „c”.

 

 1. Karty pracy, str. 76-78

Pisanie po śladzie litery cC., wskazywanie miejsca występowania litery w modelach wyrazów i kolorowanie na niebiesko kwadracików wskazujących miejsce występowania tej litery, nalepianie podpisów do zdjęć, rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie litery po śladzie.

 

 1. Ćwiczenia grafomotoryczne – pisanie literki c w dodatkowych kartach pracy „Literki – duże i małe bohaterki”.

 

 

Skip to content