Grupa IV – piątek, 16 kwietnia

Temat dnia: Sport to zdrowie

 

Spotkanie na platformie Teams – godz. 9.30

 

Potrzebne będą: karty pracy nr 4, kredki, 8 liczmanów w postaci piłek (narysowane, pokolorowane i wycięte z kartki koła o średnicy ok. 4 cm) – lub po prostu 8 klocków (co, kto woli) , 2 pętle (można je zrobić z włóczki lub sznurka), karteczki ze znakami =  >  < (na jednej karteczce – jeden znak), kartoniki z cyframi od 1 do 8 (cyfra 4 dwa razy) – gdyby dzieci nie miały w swoich materiałach znaków i cyferek, można wykonać je odręcznie.

 

Zadania, które będą realizowane w piątek:

 

 1. Słuchanie wiersza Iwony Rup – wprowadzenie w tematykę dalszych zabaw

„Sport to zdrowie”

Sport to zdrowie, proszę państwa,

a więc wszyscy się starajmy,

aby zadbać o swe zdrowie,

sporty różne uprawiajmy.

Można jeździć na rowerze,

grać w tenisa, koszykówkę,

pływać, biegać, dużo ćwiczyć,

grać też w nogę i siatkówkę.

 

 1. Rozmowa z dziećmi na temat potrzeby dbania o kondycję fizyczną:
 • Czy dzieci powinny się gimnastykować i uprawiać różne sporty?
 • Jaki sport lubisz najbardziej?
 • Jakich przyborów można wykorzystywać do ćwiczeń?

 

 1. Zabawy matematyczne

Liczmany w postaci piłek (lub klocki) oraz pętle rozkładamy na stole. Dziecko przelicza piłki i odpowiada, ile ich jest (8)

 • Ćwiczenie 1

Prosimy, by dziecko rozłożyło piłki w pętlach tak, aby w jednej i drugiej było ich po tyle samo. Dziecko przelicza piłki w każdej pętli i dobiera odpowiednie cyfry. Rodzic pokazuje karteczkę ze znakiem równości = i umieszcza ją pomiędzy cyframi (4=4). Odczytujemy: 4 równa się 4. Oznacza to, że w każdej pętli jest tyle samo piłek.

 • Ćwiczenie 2

Teraz prosimy dziecko, żeby umieściło w pierwszej pętli 5 piłek, a w drugiej 3 i dobrało odpowiednie cyfry. Prezentujemy dziecku znak  większości > i tłumaczymy, że otwarty dzióbek tego znaku pokazuje, która liczba jest większa (można też posłużyć się porównaniem, że ten znak to taki głodny stworek, który otwiera swą paszczę zawsze w tą stronę, gdzie jest czegoś więcej). Umieszczamy znak pomiędzy cyframi (5>3) i odczytujemy: 5 jest większe od 3.

 • Ćwiczenie 3

Następnie prosimy, by dziecko do pierwszej pętli włożyło 2 piłki, a do drugiej 6 i dobrało odpowiednie cyfry. Pokazujemy znak mniejszości < i umieszczamy go między cyframi (2<6). Odczytujemy: 2 jest mniejsze od 6.

 

 1. Karty pracy:
 • ćw. 1, 2, 3, 4, str. 80, 81 (czytanie zapisów matematycznych, dorysowywanie elementów zgodnie z zapisami matematycznymi, pisanie po śladzie znaków matematycznych, skreślanie zapisów niepasujących do rysunku)
 • ćw. 2, str. 82 (przeliczanie kółek i paletek), naklejanie pod rysunkami odpowiednich cyfr i znaków
 • ćw. 4, str. 83 ( uzupełnianie zapisu matematycznego pod zdjęciami piłek)
 • ćw. 3, str. 85(rysowanie odpowiedniej liczby owoców i warzyw, nalepianie znaków).

 

 1. Zadania dla chętnych – do wyboru!

 

Domowy tor przeszkód

Jeżeli Wasze dzieci roznosi energia i nie wiedzą, jak ją spożytkować, proponujemy zorganizowanie domowego toru przeszkód. Zabawa ta z pewnością dostarczy im wiele radości, jak również pozwoli na rozwijanie sprawności ruchowej. Pozwólcie dzieciom uczestniczyć w projektowaniu toru. Uwaga! Zadbajcie o bezpieczeństwo dzieci podczas zabawy!

 

Praca plastyczna „Mój ulubiony sport”

Wykonanie dowolnego rodzaju kredkami rysunku przedstawiającego ulubioną dyscyplinę sportową. Przed przystąpieniem do tego zadania można uzupełnić w kartach  pracy ćw. 3 na stronie 83.

 

 

Przypominamy adres naszego maila grupowego, na który można przesyłać zdjęcia prac plastycznych oraz wszelkich działań, jakie dzieci podejmują w domu w ramach pracy zdalnej:

przedszkole4.promyczki@gmail.com

 

 

Skip to content