Grupa IV – piątek, 9 kwietnia

Temat dnia: Ogień

 

  1. Słuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej pt. „Ogień” – karty pracy nr 4, str. 64

 

  1. Rozmowa na temat ognia z wykorzystaniem zdjęć ze str. 64

Wyjaśniamy dziecku, że ogień daje światło i ciepło, ale trzeba się z nim obchodzić bardzo ostrożnie, bo może też być przyczyną pożaru. Na kartce zapisujemy numery alarmowe: 997, 998, 999. Pytamy dziecko, który z nich jest do straży pożarnej.

 

  1. Doświadczenie 1 „Skąd się bierze ciepło?” (karty pracy nr 4, str. 65)

Potrzebne będą: słoik, świeca, zapałki

Dziecko dotyka dłonią słoika – sprawdza w ten sposób, czy jest zimny, czy ciepły. Mama lub tata zapala świecę i przez chwilę trzyma nad nią słoik (w taki sposób, aby nie odciąć dopływu powietrza).  Po uprzednim skontrolowaniu przez rodzica, czy słoik nie nagrzał się zbyt mocno, dziecko dłońmi sprawdza jego temperaturę. Wyciągamy wniosek: słoik zrobił się ciepły, ponieważ ogrzał go płomień świecy.

 

  1. Doświadczenie 2 „Która świeca zgaśnie szybciej?” (również str. 65)

Tym razem przygotowujemy  dwie świece oraz dwa słoiki – jeden duży, drugi mały.

Zapalone świece nakrywamy słoikami, a dziecko obserwuje, który płomień zgaśnie szybciej. Pozwólmy, by samo spróbowało wyciągnąć wniosek, a następnie podsumujmy jego spostrzeżenia: dłużej pali się świeczka w większym słoiku, ponieważ jest w nim tlen, płomień pali się dotąd, aż w słoiku będzie powietrze z tlenem.

 

  1. A teraz trochę ruchu….

Do tej zabawy potrzebujemy piłkę. Poćwiczymy trochę chwyty i rzuty. Rodzic rzuca piłkę do dziecka, a ono ją łapie i odrzuca do rodzica. Umawiamy się, że gdy ktoś wypowie hasło: „ogień” to piłki nie wolno złapać. Jeżeli rodzic lub dziecko złapie jednak wtedy piłkę, możemy poprosić tę osobę o wykonanie jakiegoś zadania (np. 5 podskoków na jednej nodze, 3 przysiady, itd.).

 

  1. Wykonanie ćwiczenia 3 w kartach pracy – str. 65

Zaznaczanie piktogramów, jakimi zmysłami możemy poznać ogień. Dobrze, by dziecko wypowiedziało się, jakie piktogramy zaznaczyło i uzasadniło swój wybór.

 

  1. Utrwalenie liter, doskonalenie umiejętności czytania
  • uzupełnienie stron z literą „n” w zeszycie „Literki – duże i małe bohaterki”,
  • próby odczytywania tekstów z karty nr 45 w Kąciku Artysty (niektóre litery nie były jeszcze wprowadzone, więc pomagamy dziecku),
  • układanie dowolnych wyrazów z rozsypanki literowej, odczytywanie wyrazów ułożonych przez rodzica.

 

 

Skip to content