„Promyczki” spotkały się na platformie Microsoft Teams!

Zamknięcie przedszkoli w ostatnim czasie spowodowało, że również te placówki musiały przejść na tryb pracy zdalnej. Dzieci, pod czujnym okiem rodziców, w warunkach domowych codziennie realizowały zadania udostępniane przez nauczycielki na stronie internetowej przedszkola. Dodatkowo, przedszkolaki z najstarszej grupy miały okazję przekonać się, jak wyglądają zajęcia on-line w Microsoft Teams. Po długim czasie, spędzonym w domach bez kontaktu z rówieśnikami, mogły wreszcie zobaczyć swoich kolegów, koleżanki i panie. Spotkania w przestrzeni wirtualnej sprawiły wszystkim mnóstwo radości i z pewnością były bardzo cennym doświadczeniem. 

Wszystkim rodzicom dziękujemy za ogromną życzliwość i współpracę w całym okresie nauczania zdalnego, jak również za stworzenie dzieciom warunków do udziału w zajęciach na platformie Teams!

Skip to content