„Smerfy” przygotowują się do obchodów majowych świąt!

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest świętem państwowym, obchodzonym na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Święto jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych.Z tej okazji Smerfy wykonały rozety w barwach narodowych. Głównym celem zajęć było wyrobienie wśród dzieci postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych mających na celu poczucie przynależności narodowej.

Skip to content