„Jeżyki” poznają dary jesieni

W mijającym tygodniu rozmawialiśmy o darach jesieni, wykorzystując wspaniałe okazy warzyw i owoców zgromadzone w kąciku przyrody przy pomocy Rodziców. Wymienialiśmy i opisywaliśmy nasze ulubione owoce, rozpoznawaliśmy je za pomocą dotyku. Wiemy, czym różnią się owoce krajowe od egzotycznych. Oglądaliśmy pestki przez lupę i staraliśmy się je dopasować do owoców. Szukaliśmy cech wspólnych i różnic między owocami i warzywami, klasyfikowaliśmy je według wybranej cechy, np. koloru, kształtu, a następnie łączyliśmy w pary lub zbiory. Wypełnialiśmy kontury owoców papierem kolorowym techniką wydzieranki, ćwicząc w ten sposób palce. Dowiedzieliśmy się, czym są witaminy oraz dlaczego są tak ważne dla zdrowia.Nauczyliśmy się również piosenki o darach jesieni, a podczas zabaw muzycznych i rytmicznych wykorzystywaliśmy kasztany i różnorodne instrumenty perkusyjne.

Skip to content