Propozycje zabaw dla Smerfów – wtorek, 11.01

Temat dnia: Lód i lody.

 • „Co się stało z wodą?” – zabawa badawcza. Dorosły wyjmuje zza okna jeden lub dwa pojemniki z wodą wstawione tam dzień wcześniej, pozostałe zostają za oknem. Dziecko obserwuje, co się stało z wodą, wyjmuje z kubka lód, dotyka go i mówi o swoich wrażeniach, określa obserwowane cechy – zimny, twardy, przezroczysty. Odstawia kubki w ciepłe miejsce, w pobliżu grzejnika. Dziecko na podstawie obserwacji powinno dojść do wniosku, że woda pod wpływem zimna, mrozu – zamieniła się w lód.
 • „Inne lody” – zabawa słownikowa. Dziecko odwołuje się do własnych doświadczeń i opowiada o innych lodach – tych do jedzenia. Rodzic może zadać dodatkowe pytania: Czy ty lubisz lody?; Jakie smaki lodów lubisz najbardziej?
 • „Dołóż wyraz” – zabawa słownikowa. Dziecko siedzi przed rodzicem. Przed dzieckiem leżą np. kolorowe klocki lub różne guziki. Dorosły wypowiada zdanie, np. Dzieci lubią. Mówiąc każdy wyraz, kładzie jeden klocek na środku. Każdy klocek powinien być w innym kolorze. Zadaniem dziecka jest powtórzenie zdania powiedzianego przez dorosłego i dołożenie do niego swojego słowa z jednoczesnym położeniem klocka (Dzieci lubią lody. Dzieci lubią zimne lody.)Zabawa jest na zmianę, raz rodzic, raz dorosły.
 • „Lód” – wierszyk do rysowania wg Arkadiusza Maćkowiaka.

Czy chcesz loda narysować? Trudność to niewielka. Zaczynamy od trójkąta, czyli od wafelka. Potem kółka rysujemy – to gałki lodowe. Te czerwone to wiśniowe, białe – waniliowe.

Najpierw dorosły mówi wiersz, rysując na tablicy lub kartce figury geometryczne. Dziecko nazywa figury, z których powstał lód. Następnie rysuje je przy jednoczesnej recytacji wiersza – można wykorzystać tacki z mąką.

 • „Czy jest tu głoska y”? – zabawa dydaktyczna. Dorosły wypowiada wyrazy według własnego pomysłu (głoska y powinna znaleźć się na końcu lub w środku wyrazów), dziecko, gdy usłyszy głoskę y, wykonuje wcześniej umówiony ruch, np. podnosi się i siadają z powrotem na miejsce.
 • Monografia litery y na podstawie wyrazu lody.
 • ( 6 – latki) Praca z KP2.47–48 – prezentacja litery y; wyszukiwanie litery y w tekście; analiza i synteza słuchowa wyrazów; próby odczytywania sylab z poznanych wcześniej liter i całych prostych wyrazów; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
 • ( 5 – latki)„Tropimy głoskę y” – zabawy słuchowe z wykorzystaniem KP2.45–46. Dzieci wyszukują w pokoju lub wymyślają przedmioty / zwierzęta / owoce / warzywa, których nazwy kończą się głoską y.
 • ( 5 – latki) Praca z KP2.45–46 – czytanie globalne, wyraz podstawowy: lody. Kolorowanie obrazków, w których nazwach na końcu słychać głoskę y.
 • ( 5 – latki) „Coś kończącego się na y” – zabawa z wykorzystaniem W.7. Dzieci wycinają obrazek komarów z W.7 (z podpisem), naklejają go na kartce, ustalają głoskę końcową y i rysują przedmioty / zwierzęta / owoce / warzywa, których nazwy kończą się tą głoską.
 • Po takiej pracy jeśli macie możliwość wyjdźcie na podwórko, może trzeba dosypać do waszych karmników ziarenka dla ptaszków.
 • „Eksperymenty z wodą” – zabawa badawcza i słownikowa.

Dorosły przygotowuje czajnik bezprzewodowy, garnek z pokrywką, lusterko, styropianowy kubek do gorących napojów. UWAGA! – Wszystkie czynności związane z obsługą czajnika i nalewaniem gorącej wody wykonuje dorosły. Dziecko obserwuje te czynności z bezpiecznej odległości. Czajnik stoi z dala od miejsca zajęcia. Pozostałe przedmioty są zgromadzone na stoliku, nad którym widnieje napis LABORATORIUM. Dziecko siedzi przed stolikiem. Dorosły informuje dziecko, że będą bawić się w laboratorium naukowe, i pokazuje przygotowane przedmioty. Prosi  dziecko, by przyniosło kubki, w których jeszcze dziś rano był lód. Następnie pyta: Co się stało z lodem?; Dlaczego lód się rozpuścił?; Co teraz mamy w kubku? Dorosły przynosi zimny czajnik, a dziecko wlewa do niego zimną wodę. Dorosły odnosi czajnik i włącza go. Zadaje dzieciom dodatkowe pytania w trakcie doświadczenia: Czy woda potrafi unosić się do góry? Dorosły przystawia lusterko do czajnika z gotującą się wodą, pokazuje lusterko dziecku. Wlewa wrzątek do garnka i przykrywa pokrywką, a po chwili zdejmuje pokrywkę i pokazuje ją dziecku, zadając pytania: Czy w każdej temperaturze woda paruje?; Jak powstaje chmura i deszcz? Dziecko najpierw obserwuje, a potem opowiada o zmianach. Lód się rozpuścił, pojawiła się para wodna. Gdy pary będzie dużo, to spadnie na dół, gdy będzie mróz, to zamarznie. Co się stanie, gdy parujące krople wody mocno się ochłodzą? Dziecko odpowiada na pytanie na podstawie swoich obserwacji: Mocno schłodzone krople wody spadają w postaci śniegu. Na podsumowanie eksperymentu dorosły wypowiada początki zdań, a dziecko je kończy:

Ciemne, duże chmury wróżą nam…

Deszcz pada, gdy wiele kropelek…

Gdy krople wody spadną na ziemię…

(6 – latki) Czytajcie w Karcie pracy nr 1 i 2, wszystkie sylaby z literami do tej pory poznanymi. Utrwalajcie, żeby potem nie mieć problemu

Skip to content