„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

/Wisława Szymborska/
Tę prawdę znamy, ale coraz częściej, w codziennej gonitwie o niej zapominamy. I niestety, nie przekazujemy jej naszym dzieciom. W codziennym pośpiechu rodzice coraz rzadziej rozmawiają z dziećmi i mało im czytają. Kontakt z żywym słowem wyparła telewizja i Internet, których narzędziem nie jest język lecz obraz. Na alarm biją nauczyciele i psychologowie, organizowane są różne akcje mające na celu uświadomienie, jak ważną rolę pełni w naszym życiu książka. Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:
• buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem
• zapewnia emocjonalny rozwój dziecka
• rozwija język, pamięć i wyobraźnię
• uczy myślenia, poprawia koncentrację
• wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka
• poszerza wiedzą ogólną
• ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole
• uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu
• zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów
• chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury
• kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie
Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest najskuteczniejszą strategią wychowawczą a jednocześnie przynosi dziecku wielką radość i pozostawia niezapomniane wspomnienia. Dziecku, któremu codziennie wyraźnie czytamy i dużo z nim rozmawiamy, nie będą potrzebni logopedzi i ćwiczenia wymowy. Czytanie dziecku to także najskuteczniejszy sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu. Mądre książki przynoszą wzorce właściwych zachowań. Dzięki czytaniu i rozmowie o problemach, które porusza książka, dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, rozwija się ich wrażliwość moralna. Potrafią wówczas zastanowić się nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Zatem codzienne czytanie różnorodnych książek to znakomity sposób uczenia dzieci wartości moralnych, które pomogą im budować dobre relacje z ludźmi.
Mając na uwadze kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017, wśród których jest min. upowszechnienie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży oraz niezaprzeczalny, wielostronny wpływ głośnego czytania na rozwój dziecka, w grupie Promyczków od miesiąca listopada w trakcie poobiedniego wypoczynku wprowadzamy zwyczaj codziennego czytania książek! Będziemy je wypożyczać w bibliotece szkolnej, aby dzieci miały możliwość wyboru książki, poznać zasady korzystania z biblioteki a tym samym przygotować dzieci do samodzielnego korzystania książek w przyszłości. Podczas głośnego czytania dzieci będą mogły wybrać dla siebie dogodną pozycję, dlatego też prosimy o przyniesienie małych poduszeczek – jaśków. Będziemy podejmować szereg działań mających na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, o których będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy do współpracy!

Skip to content