Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej 24. 03. 2020 r.

Temat tygodnia: W marcu jak w garncu.
Temat dnia: Wiosenna pobudka.
wtorek, 24.03.2020r.
1. Zabawy ruchowe.
„ Skok do kałuży” – dziecko wysuwa jedną nogę do przodu i przeskakuje na niej, następnie drugą nogę i powtarza ruch. Zabawa może być prowadzona w różnym tempie.
„Kołyska” – dziecko siedzą na podłodze z podkurczonymi nogami, które mocno obejmuje ramionami. Dziecko kołysze się do przodu i do tyłu oraz na boki.
2. Prezentacja ilustracji pierwiosnka.

Słuchanie utworu pt. : „Pierwiosnek”. Wcześniej, warto zwrócić uwagę dzieci, jakie są charakterystyczne cechy wiosennej przyrody, które zostały opisane w wierszu.

„Pierwiosnek”
Władysław Broniewski
Jeszcze w polu tyle śniegu,
Jeszcze strumyk lodem ścięty,
A pierwiosnek już na brzegu
Wyrósł śliczny, uśmiechnięty:
Witaj, witaj, kwiatku biały,
Główkę jasną zwróć do słonka,
Już bociany przyleciały,
W niebie słychać śpiew skowronka.
Stare wierzby nachyliły
Miękkie bazie ponad kwiatkiem:
Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,
Czyś nie widział jej przypadkiem?
Lecz on, widać, milczeć wolał.
O czym myślał -któż to zgadnie?
Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,
Szepnął cicho: – Jak tu ładnie…
3. Pytania do wiersza:
• O jakiej porze roku mowa w wierszu?
• Która pora roku była przed nią?
• Jaka będzie nastepna?
• O jakich charakterystycznych cechach wiosny wspomina autor?
• Jakie inne zmiany zachodza w przyrodzie wiosną?
4. Wprowadzenie litery W,w.
• Jaka głoska łączy następujące wyrazy: wagon, wóz, Witek, wazon, waga, wąż wąsy ważka?
• Głoskowanie i sylabowanie tych wyrazów.
• Określenie do jakiej grupy głosek należy W. Spółgłosek czy samogłosek? I jakim kolorem ją zaznaczamy.
5. Proszę rodziców, aby pokazali dzieciom jak pisać W, w – w powietrzu, może być również np. w kaszy i w liniach.
6. Ćwiczenia w kartach pracy s. 22 i 22a
7. Ćwiczenia grafomotoryczne. ( Proszę wykonać w miarę możliwości technicznych).

Pozdrawiam i całuje wszystkie moje dzieciaki
Wasza Pani

Skip to content