Grupa III – poniedziałek 20.04.2020 r.

Temat tygodnia: Dbamy o naszą planetę

Temat dnia: Mały ekolog

 

  1. Zabawa „Znajdź cyfrę” – Rodzic pokazuje kartonik z wybraną cyfrą, a dziecko odszukuje w otoczeniu tyle jednego rodzaju przedmiotów, ile wskazuje cyfra na kartoniku.

 

  1. Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie kółek na przemian prawą i lewą ręką w rytmie słuchanej muzyki.

 

  1. Oglądanie bajek ekologicznych „Ekologiczny dom”

 https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

lub „W kontakcie z naturą”

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ

 

– Rozmowa na  temat oglądanych treści, zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska. Wyjaśnienie pojęcia ekologia.

 

  1. Wykonanie plakatu   „Mały ekolog”( przedstawienie w jaki sposób dzieci mogą dbać  o środowisko) lub postaci ekoludka z surowców wtórnych. Wykonanie prac według własnych pomysłów dziecka.

 

  1. Wykonywanie ćwiczeń:

– dzieci 6-letnie-KP4, s. 62–63

    

 

 

Skip to content