Oddział Przedszkolny w SP – środa 22.04.2020 r.

Temat dnia: Odgłosy wiejskiego podwórka.1. „Zwierzęta w gospodarstwie” – odtworzenie nagrania odgłosów zwierząt, które mogą zamieszkiwać wiejską zagrodę. https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0
Dzieci starają się zapamiętać jak największą liczbę zwierząt.
2. Słuchanie piosenki „ Stary Donald farmę miał”, równiez w wersji angielskiej.


3. „Liczymy zwierzęta” – zabawa matematyczna. Rozdajemy dzieciom np nakrętki. Rodzic czyta treść zadań, dzieci dokonują obliczeń.
• W gospodarstwie były 4 kury i 5 kaczek. Ile ptaków było w gospodarstwie?
• Kura wysiadywała jajka. Najpierw wykluły się 2 pisklęta, chwilę później – 4 pisklęta, a po kolejnej chwili – jeszcze 1. Ile piskląt się wykluło?
• Na łące pasły się 2 duże krowy i 1 mały cielak? Ile krów było na łące?
• W stajni stały snopki siana: 1 pod drzwiami, 2 przy prawej ścianie, 4 przy lewej ścianie. Ile snopków siana stało w stajni?
• Na wiosnę w gospodarstwie urodziło się jedno źrebię, dwoje cieląt, cztery kurczęta i dwa koty. Ile zwierząt urodziło się na wiosnę w gospodarstwie?
4. Praca w KP str. 36, 36a.
5. Praca plastyczna.
Przygotowujemy plastelinę, sztywne kartoniki pokrywki plastikowych pojemników. Dzieci lepią z plasteliny makietę wiejskiego podwórka i zwierzęta gospodarskie.

Skip to content