Grupa II – 20.05.2020 r.

Temat dnia: R jak rekin.
Cele:
– poznanie obrazu graficznego litery R,
– rozwijanie słuchu fonematycznego,
– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego,
– doskonalenie umiejętności liczenia,
– rozwijanie sprawności fizycznej.
Pomoce: wstążka, ryby wycięte z papieru kolorowego, kredki, materiały do wyklejania, klej, KP4.

1. „Wstążkowe R” – chodzenie stopa przed stopą po wstążce ułożonej na podłodze na kształt litery.

2. Wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek Rozbrykane R.
Rozbrykane R
[ 1 ] R jest strrrasznym rrrozbójnikiem!
Wciąż wyprawia harce dzikie:

[ 2 ] coś rozkręca, coś rozbija,
wierci dziury w biurku stryja,
po regale gna rowerem,
telewizor karmi serem,
a ratlerka raczy tortem.

[ 3 ] Pcha do pralki szwagra portfel,
rynnę wtrynia do rakiety,
w sadzie sadzi taborety,
gra oberka na wiertarce,
trąc do rytmu tran na tarce
albo rumbę tańcząc z rondlem.

[ 4 ] Gdy mu powiesz: – To niemądre!
Z werwą krótko warknie: – Wrr!
I znów broi… Jak to R.

3. Dzieci wymieniają słowa występujące w tekście, rozpoczynające się na r (rozbójnik, rozkręca, rozbija, regał, rower, ratlerek, raczy, rynna, rakieta, rytm, rumba, rondel). Rodzic wyjaśnia nieznane dzieciom pojęcia.

4. „Słucham uważnie, gdzie w środku jest r” – Rodzic zapowiada dziecku, że teraz musi uważnie słuchać, w których słowach r słychać w środku lub na końcu. Ponownie recytuje wiersz, tym razem wolniej, dając dziecku czas do namysłu.

5. Dzieci 5-letnie. Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 24) – kolorowanie lub wyklejanie szablonu litery, np. kawałkami bibuły, rysowanie litery palcem na kartce i w powietrzu.

6. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Łowię ryby” Rodzic rozkłada na dywanie ryby wycięte z papieru kolorowego. Gdy Rodzic klaśnie 2 razy w dłonie, dzieci zbierają po 2 ryby; gdy klaśnie 3 razy, dobierają ryby tak, aby wszystkich było 3 itp.

7. Słuchanie i śpiewanie piosenki „Rodzina na 102”

Skip to content