GRUPA II- czwartek 07.05.2020 r.

Temat dnia: Dziewięć kubeczków.

  1. . „Wstążkowa dziewiątka” – chodzenie stopa przed stopą po wstążce ułożonej na podłodze na kształt cyfry 9.
  2. „Cyfra z fasolek” – ułóżcie np. z fasolek lub guzików cyfrę 9.
  3. ( Dz. 5 – letnie)Wykonajcie ćwiczenie w KP4 (ćw. 2, s. 17) – pokolorujcie lub wyklejcie szablon cyfry, np. kawałkami bibuły, rysowanie cyfry palcem na kartce i w powietrzu, wskazywanie elementów, których jest dziewięć.
  4. (Dz. 5 – letnie i chętne dz. 4 – letnie) Zabawa doskonaląca umiejętność liczenia „Guziczki w kubeczku”. Rodzic układa na środku 9 kubeczków. Dziecko przelicza kubeczki. Rodzic do każdego wrzuca po jednym guziku. Dziecko przelicza guziki i pytane, czy jest ich więcej czy mniej niż kubeczków, dochodzi do wniosku, że guzików i kubeczków jest po tyle samo. Następnie rodzic prosi dziecko, aby opisało guzik, który znajduje się np. w czwartym kubeczku od lewej strony. Zabawę kontynuujemy opisując inne guziki.
  5. ( Dz. 5 – letnie)  Zabawy z mapą z KA (k. 22) – zaznaczcie na mapach miejsce zamieszkania, wykonajcie charakterystyczny dla miejscowości niewielki rysunek, wytnijcie go i umieśćcie na mapie.
  6. Zabawa orientacyjno-porządkowa rozwijająca umiejętność liczenia „Nakarmimy ptaszki”. Rodzic rozkłada obręcze, talerzyki papierowe, a obok każdego z nich kładzie koszyczek z fasolkami. Dzieci przemieszczają się po pokoju. Gdy rodzic  klaśnie w dłonie i powie: Ptaszki potrzebują 9 fasolek!, dziecko  wybiera z koszyka 9 fasolek i układają je w obręczy lub na talerzu. „ Ptaszki potrzebują 7 fasolek!, dziecko układa 9 fasolek na talerzu.
  7. Wysłuchajcie wiersza Iwony Rup. „Polska nasza ojczyzna”

Polska to nasza ojczyzna,

wioski, lasy i pola,

miasta, ludzie, fabryki

i wszystkie dzieci z przedszkola.

Mówimy tu po polsku,

flaga jest biało-czerwona.

Godło to orzeł biały,

na głowie złota korona.

Warszawa jest stolicą,

Bałtyk i Wisłę też mamy.

Mazurka Dąbrowskiego

wszyscy na baczność śpiewamy.

  1. Omówienie z dziećmi krótko treść wiersza.
  2. Praca plastyczna: „Flaga biało- czerwona” https://dzieciakiwdomu.pl/2013/11/flaga-polski-zabawa-dla-dzieci-kolorowy-ryz.html

lub

„Biało-czerwone drzewo”. Do tego zadania będzie potrzebny arkusz szarego papieru. Dziecko maluje na nim duże drzewo. Koronę drzewa tworzy z odbitych dłoni, wcześniej pomalowanych białą lub czerwoną farbą.

Powodzenia!

Skip to content