Grupa III – 12.05.2020 r.

Temat dnia: „Przygoda Trampolinka”

 1. Omówienie historyjki obrazkowej, która przydarzyła się Trampolinowi i Karolowi (to zadanie dla sześciolatków, historyjka zamieszczona jest w Kartach pracy nr 5 na stronach 16-17). Dzieci czytają teksty przy obrazkach.

 

 1. „Wstążkowe K” – chodzenie stopa za stopą po wstążce ułożonej na kształt litery K.

 

 1. Burza mózgów „Słowa na k” – dzieci wymyślają słowa rozpoczynające się od głoski „k”. Chętne przedszkolaki mogą rysować i – jeżeli potrafią – podpisywać swoje propozycje na kartce z bloku.

 

 1. Zabawy ze słowami „Karol”, „krowa”
 • dzielenie słów „Karol”, „krowa” na sylaby, przeliczanie sylab,
 • dzielenie słów na głoski (K-a-r-o-l, k-r-o-w-a), przeliczanie głosek – pięciolatkom pomagamy,
 • sześciolatki: budowanie modeli wyrazów: Karol, krowa z kartoników; dziecko układa na stole tyle białych karteczek, ile jest głosek w danym słowie, wspólne z dzieckiem określanie, która głoska jest samogłoską, a która spółgłoską (w miejscu samogłoski dziecko rysuje na karteczce czerwoną kropkę, a w miejscu spółgłoski – kropkę niebieską), wyjaśniamy, że głoska „k” to spółgłoska.

 

 1. Karty pracy
 • sześciolatki: Karty pracy nr 5, str. 16-17 (kolorowanie na niebiesko kwadracików wskazujących miejsce litery k w modelach wyrazów, nalepianie podpisów pod zdjęciami)
 • sześciolatki: zeszyt Znam litery i liczby – strony z literą k
 • pięciolatki: karty pracy nr 4, ćw. 1, str. 20 (kolorowanie lub wyklejanie szablonu litery)
 • pięciolatki: zeszyt Poznaje litery i liczby – strony z literą k

 

 1. „Literkowy detektyw” – wyszukiwanie w tekście wiersza wszystkich małych i dużych literek „k”, podkreślanie ich lub otaczanie w pętelkę.

 

Pewna krowa

spod Krakowa

zamiast po krowiemu muczeć,

rzecze: – Kwakać się nauczę.

 

I już mknie do kaczogrodu

(kłusem, z braku samochodu),

a tak wkuwa słówka nowe,

ćwiczy akcent i wymowę,

 

nawet pisze kwa kopytem

wszystko chętnie i z zachwytem.

 

Pan profesor, kaczor Kazik,

tym zachwytem się zaraził –

wkrótce tak jak krowa owa

w kółko gotów był pracować

i bez przerwy ją wychwalał:

 

Kwa! – powiadał. – Jest wspaniała!

I pojętna! I uparta!

Zanim minie pierwszy kwartał,

będzie kwakać niczym kwaczka…

albo raczej – krowa Kwaczka!

 

Znał profesor się na rzeczy –

temu nie da się zaprzeczyć!

 

Więc gdy krowę ktoś dziś spyta,

czy najadła się do syta

lub czy mleka dzieciom da,

odpowiada: – Jasne. Kwa!

 

 1. Aktywność ruchowa na świeżym powietrzu:
 • Zabawa bieżna „Berek ogonek” (z udziałem rodzeństwa i rodziców) – uczestnicy zabawy z tyłu, za spodnie zaczepiają sobie wstążki (tak, by były widoczne). Na znak, wszyscy starają się zdobyć jak najwięcej ogonków, zabierając je innym, a przy tym uważają, by nie stracić własnego. Zwycięzcą zostaje posiadacz największej liczby ogonków.
 • „Kręgle” – ustawiamy plastikowe butelki, wyznaczamy linię startu i turlając piłką staramy się przewrócić ich jak najwięcej.
 • Zabawa w chowanego
 • Poszukiwanie czterolistnej koniczynki – pochwalcie się, jeżeli komuś uda się taką znaleźć!

 

 

Skip to content