Oddział Przedszkolny w SP

TEMAT TYGODNIA: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
Temat dnia: Ekoprzyjaciele

1. Piosenka na powitanie.

2. „Nowa moda” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści. Podczas słuchania wiersza dzieci starają się zapamiętać, którzy członkowie rodziny wzięli udział w wycieczce oraz przeliczają, o ilu środkach transportu rozmawiali.
„Nowa moda” – Małgorzata Strzałkowska
W domu Oli oraz Ali
wszyscy razem się zebrali,
aby wspólnie pogawędzić,
jak sobotę miło spędzić.
Uradzili, jedząc ciasto,
że pojadą gdzieś za miasto,
lecz z powodu tej wycieczki
do solidnej doszło sprzeczki.
– Autem! – mówi wujek Tadek.
– Na motorach! – woła dziadek.
Na to babcia: – Autobusem!
Mama: – Lepiej minibusem!
Ala z Olą grzmią donośnie,
że taksówką jest najprościej.
Tylko tata głową kiwa,
po czym nagle się odzywa:
– Samochody, autobusy,
motocykle, minibusy –
każdy z nich okropnie smrodzi,
a to naszej Ziemi szkodzi.
Po co spalin jej dokładać?
Lecz jest na to dobra rada –
pojedziemy rowerami,
bo nie trują spalinami.
Poprzez lasy, łąki,
pola pędzi Ala, za nią Ola,
mama, tata, babcia, dziadek,
a na końcu wujek Tadek.
Nowa moda jest w rodzinie
i rodzina z tego słynie,
że w sobotę się wybiera
na wycieczkę na rowerach.
Ziemia też oddychać musi,
bo inaczej się udusi.
3. Pytania do wiersza:
• Jakie plany miała rodzina występująca w wierszu?
• Ilu było członków tej rodziny?
• Czy potraficie ich wymienić?
• Jakimi środkami transportu chcieli pojechać na wycieczkę?
• Ile środków transportu wymienili członkowie rodziny?
• Dlaczego wybrali rowery?
• Co znaczy słowo „moda”?
• Co oznacza słowo ekologiczny?
4. Wprowadzenie litery Z, z – sposób wprowadzenia podobny, jak w przypadku poprzednich liter.
5. „Jakie to słowo?” – zabawa językowa. Rodzic wypowiada słowa zawierające głoskę z, posługując się logotomami (nie sylabami) i prosi dzieci, by określiły, jakie to słowo i na którym miejscu słyszą w nim głoskę z (na początku czy w środku). Przykłady słów: z – egar, zło – m, ga- zda, zebr – a, nazw- a, groz – a.
6. Praca w KP4 str. 1 – kolorowanie wskazówek, szukanie takich samych podpisów, str. 1a – wykreślanie liter z nazwami obrazków, odczytywanie hasła, pisanie litery Z,z po śladzie.

Skip to content