Oddział Przedszkolny w SP 28.05.2020 r.

Temat dnia: Polskie krajobrazy.
1. „Znajdź rymy” – zabawa ruchowo – słuchowa. Podczas wypowiadania rymowanki dzieci przeskakują obunóż w lewą stronę, następnie znowu do środka i na prawo.
Zosia koszyk grzybów niesie, bo od rana była w (lesie).
Wojtek chciałby pójść do lasu, ale nie ma na to (czasu).
Tutaj rosły dwa maślaki, ale zjadły je (ślimaki).
Julek na łące był dzisiaj od rana, widział tam żaby oraz (bociana).
Stasio na łące spotkał ropuchę, co polowała właśnie na (muchę).

2. „Gdzie mieszka moja rodzina?” Przypomnijcie sobie:
• Nazwę miejscowości, w której znajduje się nasze przedszkole?
• Czy to jest miasto czy wieś?
• Czy wiecie, gdzie mieszkają wasi dziadkowie?
• Czy są dzieci, których rodzina mieszka w górach? Nad morzem? Nad jeziorem?
• Jak nazywają się te miejscowości?
3. Praca z KP str.13 – wycinanie i naklejanie fragmentów mapy Polski, pisanie zdania po śladzie, str. 13a – umieszczanie nalepek, czytanie zdań, pisanie po śladzie wyrazów z poznanych liter, rozwiązywanie rebusu.

Skip to content