Oddział Przedszkolny w SP – czwartek 07.05.2020 r.

Temat dnia: Cztery pory roku w gospodarstwie.
1. „Od wiosny do wiosny” – rodzic zachęca dziecko do wysłuchania wiersza. Dzieci zamykają oczy i próbują sobie wyobrazić, co takiego dzieje się na świecie w opisanym wierszu. Podczas słuchania starają się zapamiętać, jakie pory roku są w nim przedstawione.
„Od wiosny do wiosny” – Hanna Zdzitowiecka

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
Z lodu uwalnia się rzeka
i ze snu budzą się drzewa,
ptaki wracają z daleka,
będą wić gniazda i śpiewać.
Sady zabielą się kwieciem…
To wiosna! Wiosna na świecie!

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
Dni coraz dłuższe, gorętsze
pod lipą ciche pszczół brzęki,
woń siana płynie powietrzem,
z pól żniwne słychać piosenki,
zakwitły malwy przed chatą…
Lato na świecie! Już lato!

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
W sadzie już jabłko dojrzewa
niebem sznur ptaków mknie długi.
Liście się złocą na drzewach
idą jesienne szarugi
wiatr nagle drzewa gnie w lesie…
Jesień na świecie! Już jesień!

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
Długie i ciemne są noce
śniegową włożył świerk czapę
śnieg w słońcu tęczą migoce
i sople lśnią pod okapem,
rzekę pod lodem mróz trzyma…
Zima na świecie! Już zima!

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
Ze snu się budzi leszczyna
i nową wiosnę zaczyna!

Pytania do wiersza:

• Czy udało Wam się zapamiętać, które pory roku są przedstawione w wierszu?
• Co oznacza sformułowanie „płyną miesiące”?
• Jakie prace gospodarskie wykonuje się w ogrodzie lub w polu wiosną, latem, jesienią i zimą?

2. Praca w KP str. 47a – odnajdywanie elementów niepasujących do prezentowanej pory roku, nalepianie nazwy pory roku.

3. „Karmimy kurki” – zabawa usprawniająca aparat mowy. Dzieci biorą kartkę, na której rysują duże koła i je wycinają. Niepotrzebne fragmenty papieru tną na niewielkie kawałki (wielkości paznokcia kciuka) – będą udawać pokarm kurek. Następnie dzieci za pomocą słomek przenoszą papierowe ścinki na wycięte koła, przeliczają je.

4. Słuchanie piosenek i próba śpiewania.

Skip to content