Grupa III – 16.06.2020 r.

Temat dnia: „Trampolinek i żywioły”

1.Słuchanie czytanego przez rodzica wiersza U. Piotrowskiej pt. „Czego dowiedziały się żywioły?”
Dziś o żywiołach baśń opowiemy –
Wodzie, Powietrzu, Ogniu i Ziemi.
Każde o sobie mówi, że przecież
jest najważniejsze na całym świecie.
Słyszy to Słońce i podpowiada:
– W tej sytuacji przyda się rada
od uczonego i specjalisty.
Podam wam adres! Napiszcie listy!
I mkną z listami żywiołów sługi
przez świat szeroki – jedno za drugim.
Na przedzie kropla wody czyściutka,
a za nią płomyk i ziemi grudka.
Na końcu leci wesoły wietrzyk
i pogwizduje: wiem, kto jest lepszy!
– Stój! – woła kropla. – Ja się nie chwalę,
że Woda mnóstwo posiada zalet.
Łódki przewozi, podlewa kwiaty,
na kąpiel w rzece zaprasza latem.
I pić pozwala… na przykład… soki,
i nawet może zrobić obłoki!
A grudka ziemi, choć taka mała,
ze złości prawie się rozsypała!
– Ziemia ma skarby! Dzieli się z wami!
Od dawna wspólnie na niej mieszkamy.
I nieustannie Ziemia się trudzi,
karmiąc rośliny, zwierzęta, ludzi.
Wietrzyk zakręcił młynka i świszczy:
–Tylko Powietrze jest wielkim mistrzem.
Tak, to jest prawda – nie żadna pycha,
bo dzięki niemu można oddychać.
I różne wiatry ma na rozkazy,
a który żywioł o tym nie marzy?
Więc płomyk z gniewu aż zamigotał:
– Ogień cenniejszy bywa od złota.
Przynosi światło i ciepło w darze,
i jest w dodatku świetnym… kucharzem.
I pięknie dla was iskrami błyska,
kiedy siedzicie wokół ogniska.
Tak obrażeni na siebie wszyscy
biegną co siły do specjalisty.
Wnet są na miejscu. Słynny uczony
wymienia z nimi grzeczne ukłony.
Otwiera listy… z uwagą czyta:
– To najdziwniejsze ze wszystkich pytań!
Ziemia, Powietrze, Woda i Ogień
są równie ważne – potwierdzić mogę.
Szkoda, że żadne z nich o tym nie wie,
jak wielkim darem są też dla siebie.
Służą mi zawsze i choć je cenię,
bywa, ze niosą nam zagrożenie.
Wracają zatem posłańcy w zgodzie,
szczebiocząc sobie coś o pogodzie.

2. Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza inspirowana pytaniami z Kart pracy nr 5 ze strony 60 (sześciolatki).

Pytania do wiersza dla pięciolatków:
 O jakich żywiołach opowiada wiersz?
 Jakie korzyści daje nam woda?
 Jakie są zalety ziemi?
 Co nam daje powietrze?
 Do czego potrzebny jest ogień?
 Czy który z żywiołów jest bardziej ważny od innych?
 Czy żywioły mogą zagrażać człowiekowi? W jaki sposób?

3. Zabawa „Co by było, gdyby…”
 wyschły wszystkie rzeki, jeziora i morza?
 ogień był zimny?
 cały rok nie świeciło słońce?
 codziennie padał deszcz?
Rodzic zachęca dziecko do udzielenia odpowiedzi na te pytania.

4. Zabawa ruchowa „Wiatr i drzewa”
Dziecko naśladuje drzewo poruszające się na wietrze zgodnie z rytmem wystukiwanym przez rodzica na tamburynie lub dowolnym przedmiocie wydającym dźwięk.

5. Karty pracy
• sześciolatki: Karty pracy nr 5, ćw. 6, str. 61 (kolorowanie kamieni zgodnie z rytmem)
• pięciolatki: Karty pracy nr 4, ćw. 1, str. 47 (rozwijanie umiejętności matematycznych i logicznego myślenia poprzez dorysowanie owoców zgodnie z instrukcją).

6. Praca plastyczna „Malujemy powietrzem”
N białej kartce dziecko robi kleksy z farby i dmucha na nie przez słomkę w różnych kierunkach.
Następnie mówi, co przedstawiają lub z czym mu się kojarzą powstałe wzory. Przed przystąpieniem do pracy proponujemy włożyć kartkę do pokrywki od pudełka z butów – rozdmuchiwana farba nie będzie brudzić stołu.

7. Aktywność na świeżym powietrzu
• obserwacje przyrodnicze – uzyskanie odpowiedzi na pytanie „Jak zmienia się przyroda latem?”
• dowolne zabawy ruchowe według pomysłu dziecka.

Skip to content