Grupa I – 12.06.2020 r.

Temat: Motyle znad łąki.

Pomoce: zdjęcia motyli, dowolne nagranie do zabawy, kartki z bloku, farby plakatowe, kredki, KP2.

Przebieg:

1.Oglądanie albumów o motylach, dostrzeganie ich różnorodnych barw i kształtów. Swobodne wypowiedzi dziecka.

https://www.youtube.com/watch?v=eMUawKnnHU4

  1. Słuchanie wiersza Doroty Gellner „ Motyle znad łąki.”

Ach, co to, ach, co to za balet?

Ach, kto to tak tańczy wspaniale?

To tańczą motyle znad łąki,

a każdy ma skrzydła z koronki.

Wirują nad nami z bosymi nóżkami,

a łąka się śmieje wszystkimi kwiatami!

Wirują nad nami jak chmura tęczowa

i słońce za chmurą motyli się chowa!

 

  1. Rozmowa na temat wiersza. O jakich zwierzętach jest wiersz? Co robiły motyle? Jak tańczyły? Jak myślisz, co to znaczy, że łąka śmieje się wszystkimi kwiatami?
  2. Praca plastyczna „Symetryczny motyl” – dajemy dziecku kartkę złożoną na połowę. Na jednej połowie dziecko robi plamę kolorowymi farbami. Następnie składa kartkę na pół, mocno dociskając do siebie obie strony, a potem je rozkłada. Gdy farba wyschnie, dorysowuje do powstałej plamy – skrzydła motyla – głowę i czułki.
  3. Wykonanie ćwiczenia – karta pracy nr. 62. Dziecko rysuje w ramkach o 1 kółko więcej, niż jest zwierząt obok.

 

Skip to content