REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Na drzwiach Przedszkola zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Limanowej.

 

Prosimy, aby Rodzice kandydatów zakwalifikowanych potwierdzili wolę przyjęcia dziecka do naszego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w sekretariacie szkoły lub skanu przesłanego na adres e-mail szkoły: sekretariat.zsp4.@miasto.limanowa.pl

 

Oświadczenie należy złożyć  w nieprzkraczalnym terminie do dnia 09.06.2020 r.

Treść oświadczenia:

Imię i nazwisko rodzica, data.

Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka……………………………. (imię i nazwisko dziecka) do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Limanowej.

 

                                                                                                                                        Podpis rodzica

 

 

 

Skip to content