Bombka z recyklingu

W ramach Programu „LIFE „ nasze oddziały przedszkolne wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Limanowej , w odpowiedzi na zaproszenie do udziału ze strony Urzędu Miasta
w Limanowej od dnia 01.12.2020 – 09.12.2020 realizowały cykl działań, zajęć o tematyce ekologicznej, poruszających kwestię dbania o środowisko.

Program obejmował także organizacje warsztatów świątecznych oraz wykonanie pracy plastycznej

pn.: „Bombka  z recyklingu”. 

Poniżej zamieszona jest prezentacja multimedialna z realizacji programu.

RECYKLING

Skip to content