Propozycje zabaw dla Smerfów – czwartek, 13.01

Temat dnia: Zwierzęta z dalekiej północy.

  • „Zwierzęta dalekiej Północy” – zapoznanie z wyglądem i charakterystycznymi cechami zwierząt zamieszkujących krainę wiecznej zimy na podstawie albumów, zdjęć i obrazków.

  • „Kto i dlaczego może lubić zimę?” – rozmowa na podstawie doświadczeń dzieci. Rodzic przygotowuje duży karton i marker do zapisywania piktogramami pomysłów dziecka, zadaje dziecku pytanie: Jak myślisz, kto i dlaczego może lubić zimę? Dziecko udziela odpowiedzi i musi je uargumentować. Wszystkie pomysły są dobre, nie oceniamy pomysłów dziecka. Rodzic lub dziecko wymyśla piktogramy i zapisuje je na tablicy lub dużej kartce. Powstaje bank pomysłów. Na koniec rodzic razem z dzieckiem porządkuje i grupuje pomysły, np. dzieci – bo mogą bawić się w śniegu; bałwanki – bo się nie rozpuszczają; zwierzęta z grubym futrem – bo nie jest im gorąco.
  • „Zimowy Ludek z Alaski” – masaż relaksacyjny wykonywany przez dziecko na plecach dorosłego.

 – Rozgrzanie rąk i palców – wykonanie masażu na plecach dorosłego z uwzględnieniem ruchów adekwatnych do treści wierszyka.

– Wieje, wieje wiatr – lekkie dmuchanie we włosy dorosłego

 – Mrozek szczypie w nosy, w uszy – delikatne szczypanie dorosłego

 – Śnieżek mocno w oczy prószy – stukanie w plecy dorosłego opuszkami palców.

– Dzieci biegną do ogródka – szybkie ruchy palcami wskazującymi na przemian.

– Lepią ze śniegu zimowego ludka – rysowanie bałwanka.

  • „Zwierzęta dalekiej Północy” – praca plastyczna techniką collage. Dorosły gromadzi różne materiały plastyczne: kredki, farby, klej, duży karton. Dziecko samodzielnie projektuje i wykonuje pracę plastyczną.
  • ( 5 – latki) Praca z ZG.26 – „Witrażowy bałwan”. Kolorowanie bałwana według kodu.
Skip to content